RunYourMeeting -

RunYourMeeting

Driv virksomheten fremover gjennom strukturerte og effektive møter.

Registrer deg nå - det er gratis

RunYourMeeting

Sitter du i en ledergruppe, jobber som prosjektleder eller har andre typer møter? Da kan RunYourMeeting gjøre det enklere for deg slik som verken Outlook eller andre verktøy kan. Ved å forberede, holde og følge opp møter på en effektiv måte, driver du virksomheten fremover og dere når målene deres raskere.

Hvor ofte er du ikke på møter hvor både du og andre er dårlig forberedt, og hvor det ikke har skjedd noe med ting dere bestemte tidligere? Det mangler en agenda for møtet, og oppfølging av tiltak og beslutninger skjer noen ganger, andre ganger ikke. Du er ikke alene om å savne struktur når det gjelder forberedelser og oppfølging av møter. Stratsys sitt produkt RunYourMeeting hjelper deg til å forberede, gjennomføre og følge opp møter.

Plan it – Forbered møtet

I RunYourMeeting begynner du med å lage en agenda for møtet med beskrivelser og tilhørende materialer. På den måten forsikrer du deg om at alle møtedeltakerne er godt informert allerede før møtet, om sakene som skal diskuteres. 

Do it – Gjennomfør møtet

Selve møtereferatet skriver du raskt og enkelt ved å legge til notater, aktiviteter med ansvarlige personer og sluttdato, samt vedtak. Aktiviteter fra møtene havner automatisk i en personlig oppgaveliste hos den ansvarlige. 

Review it – Oppfølging av møte

Du får en tydelig oversikt over gjeldende status for aktivitetene, og kan raskt se hva som er gjennomført og hva som ikke er det. Det finnes oversiktlige aktivitetslogger for individuelle møter og regelmessige møteserier. Ved regelmessige møter er det svært enkelt å følge opp den forrige protokollen, noe som ofte kan være lett å gå glipp av uten et tilpasset verktøy.

 

Registrer deg nå - det er gratis