Risiko

Kartlegg og analyser risiko på en systematisk måte i Stratsys plattform.

Risikohåndtering i Stratsys plattform

Alle er sannsynligvis enige om at det er viktig å holde orden på risikoene i en virksomhet, spesielt når noe har skjedd. Men det er ikke så enkelt å gjøre det på en systematisk og proaktiv måte som fungerer over tid. Som alltid er det lettere hvis man har de riktige verktøyene.

Stratsys risikohåndtering gjør det enkelt å kartlegge og analysere risikoer på en systematisk måte. Det kan innebære risikoer knyttet til strategiplaner, målstyring, prosjekter, systematisk kvalitetssikring eller helt uavhengige risikodokumenter. Basert på risikobildet kan man deretter opprette aktivitetsbaserte handlingsplaner, planlegge oppfølging og rapportere resultatene i hele virksomheten.

Plan it – Kartlegg risikoene

Ved å styre organisasjonens risikohåndtering i Stratsys får vi en enhetlig struktur og en klar sammenheng mellom mål og risiko. Legg inn en risiko med sannsynlighet og konsekvens, og få en risikoverdi. Analyser og prioriter ditt risikobilde med hjelp av heatmaps/varmekart og områdeanalyser/analysevisning. Dersom en risiko regnes som høy, kan du enkelt sette inn et risikoreduserende tiltak, utpeke en ansvarlig person og bestemme hvordan oppfølgingen skal foregå.

Do it – Reduser risikoene

Aktiviteter som er utviklet for å redusere risikoene havner automatisk i en personlig oppgaveliste hos ansvarlig person. Når man arbeider med aktivitetene, blir de identifiserte risikoene redusert. Ledere og ansatte kan i sanntid følge aktivitetene for å sikre gjennomføring.

Review it – Analyser risikoene over tid

Kartlegg risikoene i en risikomatrise, og følg utviklingen over tid gjennom endringer i risikoverdier og kommentarer.
Risikomatrisen er interaktiv, noe som gjør det enkelt å analysere på en effektiv måte. Man kan for eksempel filtrere risikoene i bestemte områder av matrisen, eksempelvis de risikoene som både er alvorlige og sannsynlige, og som ligger i det røde området.
Bruker du Stratsys rapporter er det også mulig å skape risikorapporter eller linke inn et risikoavsnitt i oppfølgingsrapportene.