Rapporter

Effektiviser rapporteringsprosessen og frigjør mer tid til å utvikle og vurdere innholdet i rapportene. 

Rapporter i Stratsys plattform

Ønsker du å samle inn riktig informasjon og få et relevant beslutningsunderlag? Er dere flere som både skriver og gransker den samme rapporten? Hvordan håndterer dere underlag som varierer mye med hensyn til innhold og utforming? Med riktig verktøy får dere mer tid til å analysere rapporter enn å skrive dem.

Å lage rapporter i Stratsys gjør rapporteringsprosessen mer effektiv i organisasjoner av alle størrelser, og med tid til overs kan energien brukes på å lese og analysere de ferdige rapportene. 

Plan it – Lag rapportmal

I stedet for å sende en mal i Word og få tilbake flere versjoner med ulike fonter og innhold som senere skal limes sammen til en felles rapport, løser Stratsys alt dette for deg. En mal for rapporten lages i verktøyet som deretter distribueres til de deler av organisasjonen som omfattes av rapporten. I malen er det mulig å legge inn tydelige instruksjoner for å støtte de ansatte, begrense omfanget av innrapportert tekst ved å bruke tegnbegrensning, og angi frist for når rapporten skal være ferdig i ulike deler av organisasjonen.

Do it – Rapporter i hele organisasjonen

Med Stratsys slipper du utallige filer å holde styr på. Flere personer kan skrive i rapporten samtidig, og du trenger ikke å bekymre deg over at brukerne skriver i feil versjon. I Stratsys er det bare én versjon av rapporten, og alle har alltid tilgang til den nyeste informasjonen. Ved rapporteringstidspunktet vises instruksjon og notater for hvert rapportavsnitt, og dersom det er en gjentakende rapport kan du se historikken fra tidligere rapporteringsperioder. Det er også enkelt å se hva andre deler av organisasjonen har rapportert, og dermed bruke denne informasjonen som grunnlag for analyse til din egen rapportering.

Review it – Sammenlign og analyser

Både under og etter rapporteringstidspunktet er det enkelt å analysere informasjonen i rapporten med hjelp av Stratsys. På noen sekunder kan du få sammendrag av hva alle relevante deler av organisasjonen har rapportert om en bestemt del av rapporten, og du kan enkelt gjøre sammenligninger og skrive sammendrag. Når rapporten er ferdig, eksporterer du den med et tastetrykk til PDF eller Word hvor innholdet automatisk blir presentert basert på ønsket utforming, for eksempel deres grafiske profil. Vi kan love at dette forenkler arbeidet betraktelig.