Prosjektarbeid

Planlegg, gjennomfør og følg opp prosjekter i Stratsys.

Prosjekthåndtering i Stratsys

Med Stratsys prosjekt får dere verdifull støtte i strategisk planlegging, operasjonell gjennomføring og oppfølging av prosjektene.

Stratsys prosjekt gir både en god oversikt over prosjekter som er knyttet til strategiske planer og helt uavhengige prosjekter som strekker seg over en kortere periode. Det er enkelt å følge hvilke prosjekter som er planlagt, se status for pågående prosjekter og evaluere hvordan det har gått med ferdigstilte prosjekter.

Plan it – Planlegg prosjektet

Prosjektene forberedes og planlegges med aktiviteter hvor relevant informasjon blir skrevet inn, for eksempel start- og sluttdato, kontrolldato, ansvarlige personer, prioritet, beslutningspunkter, risiko, ressursbehov, etc. Prosjektene visualiseres på en oversiktlig måte i Gantt-diagrammer og tabeller. Med noen få tastetrykk kan man få ut en rapport med prosjektdirektiver og prosjektplaner.

Do it – Gjennomfør aktiviteter

Aktiviteter fra prosjektene havner automatisk i en personlig oppgaveliste hos ansvarlig person. Som prosjektleder er det enkelt å ha oversikt over gjennomføring av prosjektet, se hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke oppsatte mål i prosjektet som ikke følges. Det er lett å få ut statusrapporter for kontroll i styringsgruppen eller ledergruppen.

Review it – Følg opp prosjektet

Stratsys gir god støtte ved kontroll og oppfølging av prosjektene. Ved hjelp av tydelige farger er det enkelt å få oversikt over prosjektet og dets aktiviteter. Ved å lese kommentarer som blir skrevet, får du et godt grunnlag for å gjøre analyser og vurderinger under og etter prosjektene. Det er fort gjort å omprioritere og endre dersom analysen viser at det er nødvendig. Stratsys prosjekt fungerer også som en kunnskapsbank hvor dokumentasjon er samlet for planlagte, pågående og ferdigstilte prosjekter.