Kommunplanlegging

Nå målene raskere med Stratsys plattform.

Kommuneplanlegging i Stratsys plattform

Styringsdokumenter i form av kommuneplaner og strategiske kart har en tendens til å glemmes bort og bli foreldet. En smart måte å holde dem levende på er å bruke Stratsys for kommuneplanlegging. Det er enkelt å sette mål, fordele ansvar og følge opp.

Kommuneplanlegging er inkludert i Stratsys plattform, og det er enkelt å tilpasse Stratsys etter de styringsdokumenter som dere bruker. Hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og oppfølging blir enklere, og dere kan når som helst foreta en velbegrunnet analyse og ta frem tydelige oppfølgingsrapporter.

Plan it – Formuler kommuneplanleggingen

Overordnede mål og strategier settes inn i Stratsys og distribueres ut i organisasjonen. Mål og strategier brytes ned til operasjonelle mål lenger ut i organisasjonen. Målene kobles til måltall og aktiviteter som gjør resultatoppfølgingen enklere, og tydelig viser hva som må gjøres i arbeidet for å oppnå målene.

Do it – Gjennomfør aktiviteter

Styringsdokumentene blir operasjonelle og realiseres ved at aktiviteter gjennomføres kontinuerlig. Stratsys forenkler det operative arbeidet gjennom tydelig oversikt over ansvarsfordeling, årskalender og Gantt-diagrammer. Aktiviteter som er knyttet til styringsdokumentene havner automatisk i en personlig oppgaveliste hos den ansvarlige.

Review it – Analyser resultatet

Det er enkelt å følge opp styringsdokumentene i Stratsys. Ved hjelp av tydelige farger, måleinstrument og filtreringsmuligheter får dere et samlet analysegrunnlag i forbindelse med oppfølgingen. Med noen få tastetrykk kan dere for eksempel se status for alle aktiviteter som blir utført i organisasjonen rundt ett bestemt mål, resultat av måltall, både samlet og på ulike enheter, samt hva som er gjennomført eller forsinket. Resultatrapporter gjøres enkelt ved å samle de ulike rapportene som følger organisasjonens grafiske profil.