Internkontroll -

Internkontroll

Jobb effektivt med planlegging, gjennomføring og analysering av internkontroll i Stratsys.

Internkontroll i Stratsys plattform

Intern styring og kontroll er en målrettet prosess hvor hensikten er å sikre at organisasjonen styrer mot ønsket resultat, effektivitet og økonomiske stilling.

Med Stratsys dannes en plattform for planlegging og evaluering av internkontroll, som er tilpasset behovene i organisasjonen. Det er enkelt å sammenligne hvordan planlegging og oppfølging har vært i de ulike avdelingene i virksomheten. Takket være at alt er gjort i samme system, vil det også være enkelt for revisorene å granske arbeidet.

Plan it Opprett en arbeidsstrøm

Opprett en egendefinert arbeidsstrøm hvor risiko, kontrollvirksomhet, oppfølging og aktiviteter fullt ut kan tilpasses for eksempel metodikken til COSO for intern styring og kontroll, eller «Rådmannens internkontroll». Med et par enkle tastetrykk fordeles ansvar ut i organisasjonen. Om nødvendig, kan risikoanalyser og planer integreres med prosesskartlegging i virksomheten.

Do it Risikohåndtering

Hver enhet har kontroll på sine risikoområder, og definerer de kontrollelementene som best håndterer risikoene. Det blir opprettet aktiviteter til forbedringsområdene med en ansvarlig person og en forfallsdato. Aktivitetene havner automatisk inn i en personlig  oppgaveliste hos den ansvarlige. 

Review it Analysering og dokumentering

Ved å ha god oversikt over risikoer, kontrollelementer og ansvar for risikohåndtering, er det enkelt å lage analyser fortløpende. Den interaktive risikomatrisen er bare et eksempel på funksjonalitet som hjelper i analysearbeidet. Analyser og dokumentert oppfølging kan lastes ned automatisk i planen for internkontroll for den endelige rapporten til ledelsen, komiteen eller styret.