Håndtering av avtaler -

Håndtering av avtaler

Få orden på håndteringen av avtaler ved hjelp av Stratsys.

Håndtering av avtaler i Stratsys plattform

Det er svært viktig å håndtere avtaler på en strukturert måte for å ha kontroll over inntekter og utgifter. Det er også viktig med en god håndtering av avtaler for å sikre at organisasjonen oppfyller standarder, forskrifter og lover. Til tross for viktigheten av en strukturert håndtering av avtaler, er det ofte store mangler i mange organisasjoner.

Mangler i kontraktsoppfølging kan føre til at organisasjoner ikke får levert det de har kjøpt. Dessuten risikerer organisasjonen også å gå glipp av verdifull erfaring for fremtidige anskaffelser.

Stratsys kan tilby tydelighet og struktur på en enkel måte når det gjelder håndtering av avtaler.

Plan it ­– Dokumenter avtalene

Ved å strukturere organisasjonens avtaler innenfor ulike områder eller kategorier får du en bedre oversikt. Deretter kan du dokumentere viktige parametre i avtalene som oppsigelsestid, hvem som utfører oppdraget og utløpsdato.

Do it – Få påminnelse om viktige datoer

Du får god oversikt over avtalenes løpetid, og kan i tide utføre nødvendige tiltak for å minimere risikoen for uønskede konsekvenser. Du kan også få automatiske påminnelser når det er på tide å gjennomføre tiltak knyttet til en kontrakt.

Review it ­– Følg opp avtalene fortløpende

Oppfølging av avtalene bør skje fortløpende gjennom hele året. Varsler om kontraktsperioder som er på vei til å utløpe, eller når den ene parten bryter avtalen, gir rom for å handle i tide.