Planlegg og følg opp virksomheten i Stratsys

Når flere personer skal planlegge, gjennomføre og følge opp saker sammen, kan det fort bli vanskelig. Ved å bruke Stratsys  vet alle involverte hva som gjelder for å skape orden i virksomheten gjennom å gjøre rett oppgave i riktig rekkefølge. Det er enkelt å ha oversikt over status for hele virksomheten, og det går fort å innhente data for analyser og rapporter.

Planlegg hva som skal gjennomføres

Stort eller lite, alt starter med en plan.. Det kan være alt fra et møte med få antall deltakere, til en virksomhetsplan/kommuneplan for hele organisasjonen. Basert på planen skapes aktiviteter som skal gjennomføres av ansvarlige personer.

Gjennomfør det som er planlagt

Hver bruker har en personlig  oppgaveliste som samler aktiviteter fra alle produkter. Det kan for eksempel være aktiviteter fra en virksomhetsplan/kommuneplan, et prosjekt eller et møte. Alle vet hva som skal gjøres, hvem som gjør det, og når det blir gjort.

Følg opp og analyser hva som er gjort

Når som helst er det mulig å se status for gjennomføringen, hva som er gjort og hva som er forsinket. Har vi gjennomført alt det som ble bestemt på møtet eller i planen? Kan vi dra nytte av og spre gode eksempler til andre deler i organisasjonen? Med Stratsys får du raskt svar på spørsmålene dine.