Stratsys plattform

Driv verksamheten framåt och nå era mål snabbare genom ett effektivt sätt att planera, genomföra och följa upp.

Stratsys förenklar ditt arbetsliv

Det kan verka enkelt men vi vet att arbetslivet är komplicerat i verkligheten. Idag hanterar du antagligen ditt arbetsliv i olika versioner av Office-paketet, förvirrande mejltrådar och hur många versioner som helst av samma dokument. Det kan röra sig om strategiska dokument, handlingsplaner, rapporter, mötesprotokoll, checklistor mm. När många personer och olika organisatoriska enheter är iblandade blir det lätt väldigt rörigt. Alla ska tycka till, många vill ändra och eftersom det är viktigt att alla är med på noterna så tar det tid att komma fram till samsyn. Tänk om det fanns en familj av produkter som kunde kapa den tiden, ta bort mejltrådarna och öka chansen att verkligen få något gjort …

Stratsys plattform består av standardprodukter som är enkla att komma igång med. Det är enkelt att själv anpassa produkterna efter verksamhetens behov, och eftersom allt finns i molnet behöver du inte ens koppla in IT-avdelningen för att komma igång.

Du kan arbeta med en eller flera produkter i plattformen utifrån de behov som finns i just din organisation. Alla produkter i Stratsys plattform följer samma enkla steg:

1) Plan it – Planera vad som ska göras 

2) Do it – Genomför det som planerats

3) Review it – Följ upp och analysera det som gjorts

Om våra standardprodukter inte passar går det att bygga din egen produkt i plattformen. Det är enkelt och du behöver ingen IT-bakgrund för att göra det.

Gemensamt för produkterna i plattformen är att det skapas aktiviteter med ansvarig person och slutdatum. Syftet med aktiviteterna är att uppnå kontinuerliga förbättringar och driva arbetet mot uppsatta mål. Aktiviteterna kan till exempel skapas i en verksamhetsplan, i ett möte eller i ett projekt. Men oavsett var de skapas så samlas alla aktiviteter som just du ska genomföra i en personlig att göra-lista.

Med Stratsys blir ditt arbetsliv mer effektivt och du får mer tid över till viktiga saker som driver verksamheten framåt. För det är väl det som egentligen är viktigast?

Säkerhet

Att våra användares data hanteras säkert är högsta prioritet för oss.

Läs mer >

Integration

Stratsys Integration Services är en öppen integrationsplattform med färdiga adaptrar mot många system.

Läs mer >

För branscher

Våra kunder finns i flera olika branscher. Klicka på din bransch nedan för att se hur vi kan hjälpa just din verksamhet.

Kommun

Läs mer >

Myndighet

Läs mer >

Region & Landsting

Läs mer >

Företag

Läs mer >

Healthcare

Läs mer >

Medlemsorganisation

Läs mer >