Det har blivit lättare att följa upp verksamheten

Kontorschef, marknadsansvarig och administratörer har blivit mer professionella i sin möteshantering.

Arena

Anette Farstad är marknadsansvarig för Stratsys Norge och har använt RunYourMeeting det senaste halvåret. Det är hon och kontorschefen som är administratörer i verktyget och de använder det för sina avstämningsmöten.

"RunYourMeeting gör verkligen våra möten mer effektiva. Dels använder vi samma agenda för mötet varje gång, vi behöver inte skapa upp den på nytt, men vi får också mycket bättre uppföljning. Eftersom deltagarna kan gå in och rapportera status på sina uppgifter direkt via sin mail kan vi enkelt följa att det som beslutats verkligen blir gjort", säger Anette.

Anette ser också en klar fördel i att protokollen blir skrivna och färdiga på en gång, bara att skicka ut till deltagarna som direkt ser vilka uppgifter de har.

"Verktyget hjälper oss att bli mer effektiva och professionella i vår möteshantering. Och vi får lättare att följa upp vår verksamhet!"