Aktivitetsbudgetering

Få koll på hur mycket tid och resurser det kostar att genomföra aktiviteterna i era planer.

Aktivitetsbudgetering i Stratsys plattform

Med Stratsys produkt för aktivitetsbudgetering kan ni på ett enkelt sätt knyta resurser som kostnader och tid till aktiviteter i en plan. 

Budgeterade kostnader och planerad tid kan sedan på ett enkelt sätt summeras ihop per mål eller process. Integrera med ett ekonomi- eller personalsystem så kan organisationen följa upp kostnaden för att nå specifika mål eller hur mycket personalresurser som läggs inom en viss process.

Plan it - Planera resurser

Stratsys aktivitetsbudgetering kan användas för alla sorters planer, t.ex. verksamhetsplan, processplan eller projektplan. Det blir tydligt hur mycket resurser som läggs per mål, process, uppdrag eller projekt.

Do it - Bryt ner till medarbetarnivå

Planeringen för den enskilde medarbetaren kan göras på ett strukturerat och transparent sätt. Informationen uppdateras i realtid och finns samlad på ett och samma ställe. Detta förenklar till exempel äskning av resurser mellan avdelningar eller projekt.

Review it - Följ upp budgeten

Utifrån olika användares behov kan informationen grupperas, sorteras och summeras på olika sätt. Omprioriteringar kan göras snabbt eftersom systemet alltid innehåller aktuell information.

Lena Janmy

Simplicity Area Manager

lena.janmyr@stratsys.se

M: 076 - 200 73 21

Vill du ha mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.