Tillsammans med våra partners levererar vi lösningar i världsklass

Stratsys plattform är utformad för att partners enkelt och snabbt ska kunna integrera med Stratsys.

Stratsys har ett brett nätverk av utvalda partners, såsom återförsäljare, produktbolag, integratörer och managementkonsulter.

Stratsys plattform är utformad för att det ska vara enkelt för partner att ta fram paketerade lösningar med sömlösa integrationer. På det sättet skapas möjligheter som gynnar alla parter – våra kunder, partner och Stratsys. 

Vårt erbjudande till partners

- En marknadsledande produkt
- Tillgång till Stratsys integrationsplattform 
- Utbildning i Stratsys plattform
- Tillgång till teknisk support
- Medverkan på Stratsys årliga användarkonferens
- Paketerat marknadsföringsmaterial
- Kundberättelser
- Gemensamma marknadsevent
- Stöd vid försäljning
- Leadgenerering
- Tillgång till försäljningsmaterial

 

Är ni intresserade av att höra mer om vårt partnerupplägg, hör av er till:

David Wahlbeck

Partneransvarig

david.wahlbeck@stratsys.se

M: +46 (0)73 664 13 58

Återförsäljare

Stratsys produkter och tjänster finns med på Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014” och ”E-Förvaltningsstödjande tjänster”, samt SKL Kommentus ramavtal ”Programvaror och programvaror som molntjänst”. Avtalen innebär att du som arbetar inom offentlig sektor kan avropa våra produkter via våra återförsäljare.

Produktbolag

Tillsammans med produktbolag levererar Stratsys gemensamma lösningar som täcker större del av kundens behov. Vi samarbetar med produktbolag inom beslutsstöd, budget & prognos, ekonomisystem, processkartläggning, omvärldsbevakning, verksamhetssystem med flera. 

Integratörer

Stratsys kan med enkelhet integreras mot alla typer av affärs- och verksamhetssystem. Våra integrationspartners hjälper våra kunder att integrera Stratsys med andra system. 

Läs mer >

Managementkonsulter

Stratsys samarbetar med flera olika partners med expertkunskap inom verksamhetsstyrning och förändringsledning. Stratsys verktyg är flexibelt och kan lätt paketeras för olika styrmodeller, koncept och metoder.

Lär dig mer om integrationer

Se vårt inspelade webinar om Best of breed principen.

Ta mig till filmen

Med hjälp av Stratsys adapter mot Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan ni hämta in nyckeltal med historisk data,definitioner och beskrivningar direkt till era styrmodeller i Stratsys . 

Se filmen >

Christoffer Melander från Upplands Väsby ger en inblick i deras resa att integrera Stratsys med Qliksense och därmed göra Stratsys till ett operativt stöd i chefernas dagliga arbete genom att ständigt servera dem uppdaterad och relevant data från beslutsstödssystemet. 

Se filmen >

Med kopplingen mellan Stratsys och 2c8 får man det bästa av de två systemenTillsammans har vi skapat en sömlöst integrerad lösning så att slutanvändaren upplever det som ett system – Ett ledningssystem.

Se filmen >