Läs mer om Stratsysdagarna här

 

David Batra

– Prisad stå-uppkomiker känd från så väl TV-serier som radio

David Batra är en av landets mest populära ståuppkomiker. Han lyfter fram det absurda i ett nytt och udda vardagsliv. För hur pusslar man egentligen med dagishämtningen samtidigt som det är regeringskris? Hur går sommar- semestern till när SÄPO är med? 

 

 

Jonas Hammarberg

– Författare till Get Digital or die trying och digital trendspanare

Digitaliseringen är på varje organisations agenda, men långt från alla vet vad det innebär mer konkret och varför det händer så snabbt just nu? Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och med det förändras förutsättningarna radikalt. Vi djupdyker i vad det innebär för din verksamhet och hur ni lyckas med en framgångsrik digital transformation. Jonas Hammarberg är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom digitalisering, och författare till boken Get Digital or die trying.

 

Karin Adelsköld

– Konferencier & moderator på Stratsysdagarna 

Karin är komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare, samhällsdebattör – och teknikambassadör. Med 20 års erfarenhet som en av Sveriges största teknikbloggare och som prisbelönt komiker kommer hon i sin roll som Moderator att guida oss genom programmet och utvecklingen mot det digitala samhälletframgångsrika, känna oss nöjdare och må bättre.

 

Ann-Marie Ståhlgren 

  – Årets Kvalitetskommun 2017, Enhetschef ekonomi och styrning

Vi tar reda på hur Helsingborgs stad arbetat för att bli en prisbelönt kvalitetskommun. Ann-Marie Ståhlgren från Helsingborgs stad berättar hur de med hjälp av öppenhet och vilja till dialog och med ett tydligt fokus på brukare, tillgänglighet, struktur och styrning blivit Sveriges Kvalitetskommun 2017. Få reda på hur din organisation kan göra för att få goda och hållbara resultat samtidigt som ni håller hög kvalitet på kommunens tjänster. Du får också svar på frågan vilken roll Stratsys har haft i Helsingborgs stads förbättringsresa


Sven Martin Åkesson & Martin Sande 

– Styrning och ledning i en komplex tid. Då funkar inte “business as usual”!
Vi lever i en komplex tid med förändrade maktförhållanden som kräver nya synsätt och arbetssätt. Demokrati- och samhällsutveckling behöver ökat fokus samtidigt som välfärds- och serviceuppdraget ska effektiviseras. Vad ställer detta för krav på framtidens styrning och ledning? Martin Sande och Sven-Martin Åkesson har båda lång erfarenhet av styrning och ledning inom offentlig sektor.


Läs mer om Stratsysdagarna här