Nordreportern

Nordreportern är ett förlag som ger ut fyra facktidningar med tillhörande nyhetssajter. Huvudkontorer ligger i Umeå och de har en redaktion och säljavdelning i Stockholm. Nordreportern har de senaste åren vuxit snabbt och sysselsätter idag cirka 40 personer.

Nordreportern

Linda Johansson är Chefredaktör på Nordreportern och har använt RunYourMeeting i sitt arbete sedan april. 

Inom Nordreportern används verktyget för ledningsgruppsmöten och redaktionella utvecklingsmöten av bland annat VD, chefredaktörer och försäljningschef. 

"RunYourMeeting hjälper oss att få en bra mötesstruktur, säger Linda, det ger oss också mycket tydliga runtiner för uppföljning. "

För Lindas del har det blivit lättare att göra uppföljningar på det som beslutas. Hon upplever också att hon fått en bättre överblick genom verktyget.