Norconsult 

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhälls­planering och projektering. Med helhets­perspektiv och tydlig miljöprofil hjälper de sina uppdrags­givare att lyckas på resan från vision till verklighet. Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.

Norconsult

Markus Mangsten är produktionschef för den norska verksamheten av Norconsult. De tillhandahåller markundersökningar i fält med borriggar.

Han har använt RunYourMeeting under ett halvår som verktyg för deras planering för borriggarna. 

"RunYourMeeting underlättar i planeringen av riggarna", säger Markus, "tanken är att min motsvarighet i andra delar av företaget också ska kunna nyttja verktyget för detta."