MyController sparar tid genom RunYourMeeting

Allt på en och samma plats, tidspbesparingar och full tillgång till alla anteckningar är några av de fördelar som MyController har sett i användandet av RunYourMeeting.

Hos MyController använder alla 15 medarbetarna RunYourMeeting på ett eller annat sätt. Mestadels används det för interna möten, som till exempel ledningsgruppsmöten, kontorsmöten och avstämningsmöten mellan chef och anställd, men till viss del även i kundmöten av redovisningskonsulterna.  

Tidigare hamnade agenda och mötesprotokoll antingen Excel eller Word som sedan sparades på en server. 

”Nu är det lätt för alla med behörighet att komma åt alla anteckningar. Vi slipper tampas med lokalt sparade dokument och vi har allt samlat på en och samma plats”, säger Jenny Lundqvist, Personal- och rekryteringschef på MyController. ”Att snabbt och enkelt kunna skicka ut protokollet sparar en hel del tid”.