Publicerat Årshjul

2016-12-14

Årshjul i Stratsys kan publiceras för att tillgängliggöra information exempelvis på ett intranät eller för besökare på en webbplats. Årshjul kan skapas baserade på egna händelser för att på så sätt visualisera olika typer av information för användaren. I det här blogginlägget får du ta del av hur detta går till rent praktiskt.

Årshjulet är ett verktyg som gör det enkelt att visualisera och planlägga de viktigaste tidpunkterna för möten, redovisningar och/eller rapporter för en eller flera olika enheter under ett år. I Stratsys visas årshjulet på dashboarden, och det baseras på vyer eller egna händelser. För att synliggöra informationen för alla i organisationen, eller varför inte visa upp kommunens arbete för invånarna på webbplatsen, kan man välja att publicera årshjulet till exempelvis en intranätslösning eller till en webbsida. Årshjulet kan publiceras statiskt eller dynamiskt för en enhet. I dynamiskt årshjul anpassas innehållet till användarens enhet, dvs ingen unik publicering per enhet behöver göras.

Det publicerade årshjulet ser likadant ut som det man kan se inne i Stratsys, men är en helt fristående applikation som är byggd för att bäddas in i HTML- kod.

Det publicerade årshjulet ser likadant ut som det som visas inne i Stratsys.

 

Ett publicerat årshjul är interaktivt liksom det som visas inne i Stratsys. Genom att klicka på fälten i hjulet eller i listan till höger kan man direkt navigera till rätt plats i Stratsys. För sömlös inloggning krävs en Single- Sign On- lösning mot Stratsys.

Genom att navigera via ett publicerat Årshjul hamnar användaren direkt på rätt plats i Stratsys, exempelvis i en planeringsvy, aktivitet eller en rapport.

Årshjulspublicering är en tilläggsmodul i Stratsys som tillgängliggör möjligheten att per skapat Årshjul även publicera detta. Det publicerade årshjulet uppdateras varje natt (det går även att uppdatera manuellt). Man hittar inställningarna för årshjulet under Inställningar -> Dashboard i Administrationen. Här listas alla årshjul och där kan du snabbt få en överblick över vilka som är publicerade (med radiomastikonen) och även administrera dessa samt välja vilka som ska publiceras.

 

När du har klickat på ”Publicera” kommer du vidare till fler inställningar. Där kan du ställa in om du vill ha ett användarbaserat årshjul eller ett enhetsbaserat årshjul. Anger du här att du vill ha ett användarbaserat årshjul betyder det att årshjulet kommer att hämtas baserat på vem användaren är. Observera att årshjulet är enhetsspecifikt, dvs det årshjul som hämtas baseras på användarens enhet. Väljer du istället ett enhetsbaserat årshjul skapas istället en publiceringslänk per relevant enhet. Du får upp ett litet kodexempel under ”Instruktion”.

 

Välj Spara och sedan är det publicerade Årshjulet redo att användas!

 

Tips! Fram till den 31 januari har vi på Stratsys en (h)julkampanj som ger våra kunder ett rabatterat pris på publicerat årshjul. Läs mer om Hjulkampanjen >>

Önskar du mer information om publicerat årshjul? Kontakta er kundansvarige hos Stratsys.

Läs mer om (H)julkampanjen

Författare: Anna Holm

Dela sidan