Statsbidrag i Stratsys

Överblicka och få kontroll på ansökningsprocesserna för riktade statsbidrag i Stratsys.

Statsbidrag

Löpande under året söker kommuner och landsting en mängd olika riktade statsbidrag för skolverksamhet, socialtjänst eller inom hälso- och sjukvård. Ansökningsprocesserna varierar i tidsaspekt och tillvägagångssätt samtidigt som de revideras och ändras från år till år. Det bidrar till att administrationen kring riktade statsbidrag vuxit vilket i sin tur lett till stora utmaningar för kommuner och landsting – och realiserade kostnader i form av missade bidragsintäkter.  

Tillsammans med våra kunder har Stratsys tagit fram en modell för att dokumentera, överblicka och följa ansökningsprocesserna på ett mer effektivt sätt. Tydlighet och struktur är ledorden för denna modell – och precis som de flesta andra modeller hos Stratsys, utgår den ifrån Planera, Genomföra och Följa upp (Plan, Do, Review).

 

Plan it - Överblicka och samla information

Få en översikt över de statsbidrag som finns tillgängliga för din enhet eller förvaltning att ansöka om. Du kan sedan dokumentera och planera hela ansökningsprocessen med delmoment, avstämningar och deadlines. Samla enkelt in information såsom motiveringar till bidraget från underliggande enheter. När processen planerats fördelas ansvaret för ansökningen till lämplig medarbetare. 

Do it - Följ processen i realtid

Se status på era ansökningar i en tidslinje/årshjul och håll koll på viktiga datum i processen. Ett integrerat påminnelsesystem skickar en notis till ansvarig medarbetare när avstämningsdatum eller deadline närmar sig. Kräver ansökningen att åtgärder utförs i organisationen, planeras åtgärder enkelt i verktyget och kopplas till respektive ansökan. 

Review it - Följ upp och analysera ansökningar

Analys av pågående ansökan eller rekvirerade/beviljade/avslagna ansökningar underlättas i plattformen med all information och jämförelseverktyg på samma plats. Granska historiskt lagrade statsbidrag för att stödja planeringsprocessen inför kommande ansökningar. Använd Stratsys insydda rapportmotor för att enkelt hämta lägesavstämningar eller årsrapporter på organisationens statsbidrag.  

Fredrik Demling

fredrik.demling@stratsys.se

M: +46 (0)70 843 34 36

Vill du veta mer?

Se vårt inspelade webinar om Statsbidrag i Stratsys.

Ta mig till filmen

Vill du har mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.