Kaizen

Levandegör förbättringsarbetet med hjälp av Stratsys.

Arbetar din organisation med ständiga förbättringar, som Kaizen-metodiken? Är ni flera personer som identifierar förbättringsåtgärder eller processeffektiviseringar kan det vara svårt att få en sammanhållen bild av hur det går med förbättringsarbetet. Stratsys kan hjälpa till med den bilden. 

Stratsys stöd för kontinuerligt förbättringsarbete hjälper organisationer att effektivisera flödet från förslag till förbättring hela vägen till genomförd åtgärd. I slutet av året är det enkelt se om förväntningarna uppnåtts, samt belysa eventuella ytterligare resultat organisationen åstadkommit genom en förbättring. Genom Stratsys blir förbättringsarbetet en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Plan it - Identifiera förbättringsförslag

Istället för att använda sig av de traditionella Kaizenlapparna vid identifiering av ett förbättringsförslag, skrivs förslaget in direkt i Stratsys. Medarbetarna kan ta del av anvisningar för hur ett förbättringsförslag skall utformas och märka upp förslaget mot ett visst område. Stratsys samlar alla förbättringsförslag på ett och samma ställe och det skapas en tydlig struktur och ett enhetligt arbetssätt kring förbättringsarbetet.

Do it - Genomför förbättringa

Med Stratsys slipper ni mängden Kaizenlappar att hålla reda på. Det skapas en transparens i förbättringsarbetet där medarbetare snabbt kan ta del av hur andra delar av organisationen arbetar. Ni kan enkelt följa hela flödet i Stratsys, från att förslaget är identifierat till att förbättringen är beslutad och genomförd. Stratsys stöttar även med tydliga ansvarsroller och start- och slutdatum som enkelt kan generera påminnelser till mailen om så önskas.

Review it - Följ upp förbättringsarbetet

När beslut ska följas upp finns allt underlag samlat på ett och samma ställe. Med ett enkelt knapptryck kan ni få ut en sammanställning på de förbättringsåtgärder som genomförts under året och tydligt se vilka förbättringar som exempelvis genomförts inom området arbetsmiljö. Det går även att ta del av historik över vad som har genomförts tidigare perioder och Stratsys hjälper till att både kvalitetssäkra och utveckla förbättringsarbetet. 

 

Hanni Algard

hanni.algard@stratsys.se

M: +46 (0)70 429 34 23

Boka en demo

Vi kontaktar dig inom 24 timmar för att boka en tid som passar dig!