Balanced Scorecard

Förankra, genomför och följ upp strategier genom Balanced Scorecard i Stratsys plattform.

Balanced Scorecard i Stratsys plattform

Med Balanced Scorecard kan ni visualisera organisationens strategi genom att koppla den till olika mätetal och föra den närmare det dagliga arbetet. Balanced Scorecard är ett bra sätt för att förankra strategin i organisationen samt följa upp strategins effekt.

I Stratsys standardprodukt för Balanced Scorecard kan ni skapa en strategisk karta som bryts ner i organisationen. Aktiviteter kopplade till strategier och mått genomförs och det går när som helst att analysera resultatet i olika delar av organisationen.

Plan it - Ta fram den strategiska kartan

Lägg in strategierna och fördela ut och anpassa dem i olika delar av organisationen. Koppla på mätetal för att följa effekten av strategin över tid.

Do it - Genomför aktiviteter

För att påverka genomförandet av strategin skapas aktiviteter som kopplas till strategierna. Aktiviteterna hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person.

Review it - Analysera resultatet

Strategin visualiseras i en strategisk karta, vilket bidrar till bra överblick och förståelse av strategin. I den strategiska kartan visas strategier kategoriserade per perspektiv och tydliga färger indikerar måluppfyllnad för mätetalen som är kopplade till strategierna. 

 

Johan Kusoffsky

johan.kusoffsky@stratsys.se

M: +46 (0)70 480 82 02

Vill du ha mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.