RunYourMeeting stöttar Älvdalens kommuns ledningsgruppsmöten

Stefan Karlberg, Utvecklingsansvarig på Barn och utbildningsförvaltningen i Älvdalens kommun, berättar om hur RunYourMeeting, en av Stratsys flera molntjänster, hjälpt kommunen att spara tid genom att effektivisera sina ledningsgruppsmöten. Han berättar också om sin vision för framtiden – att uppnå ett ökat elevinflytande genom att använda RunYourMeeting som ett verktyg för att stödja arbetet med att förmedla information mellan elever och kommunalråd.