Stratsys 6.8 - Höstrelease

I höstreleasen har vi bland annat förbättrat sekretessinställningarna för rubriker i rapporter och arbetat vidare med den gemensamma inloggningstjänsten. Läs mer om nyheterna nedan!

 

Förbättrade sekretessinställningar för rubriker
Sekretessinställningarna i rapporter har förenklats och förbättras på en rad punkter:

 • Möjlighet att i enhetsanpassningen kunna styra vilka användare som ska få läsa en sekretessbelagd rubrik eller inte,
 • Enklare att per rubrik kunna se vilka användare som har rätt att läsa innehållet i en sekretessbelagd rapport eller inte,
 • Förenklad terminologi och tydligare gränssnitt.

Sekretessinställningar rubriker

 

Klickbara länkar i rapporter
Nu är det möjligt att infoga klickbara länkar i era rapporter. Med hjälp av en länkikon i texteditorn kan länkar infogas både i anvisningar och i samband med inrapportering knutna till rapportens textavsnitt. Länkarna gäller både http och https och är klickbara både i verktyget och vid export till Word och PDF.

I dagsläget är länkfunktionaliteten begränsad vid användning av inklistring från Word (ikon i editorns verktygsfält).

Klickbara länkar i rapporter

 

Övriga förbättringar

 • Som en fortsättning på den gemensamma inloggningstjänsten som släpptes i somras omfattas nu även våra kunder med Single sign-on-lösning av den gemensamma inloggningstjänsten.
 • Bakomliggande förbättringar av mer teknisk karaktär där vi bl.a. gjort prestandaförbättringar i syfte att tillhandahålla en bättre och snabbare användarupplevelse.
 • Tydligare och bättre information i rapportadministrationen i de fall justeringar görs i struktur och innehåll för en rapport som redan har aktiverats för inrapportering.

 

Justeringsrelease 6.8.2 (2017-12-01)

 • För våra kunder som använder SSO är det nu möjligt att styra att inloggning endast ska vara möjligt via kundens inloggningslösning. Utvecklingen grundar sig i att möta kundbehov av högre säkerhet med bl.a. tvåfaktorsinloggning.

 • Vi har även förbättrat administrationsgränssnittet för de kunder som använder SSO då lösenord inte längre behöver anges för användarna. Även nya användare får nu en bättre upplevelse då de inte längre behöver ta del av automatiska mail från systemet när de läggs till som användare.

 • Vi har gjort en rad förbättringar kring våra integrationslösningar till rapporter.  Förbättringarna syftar dels till att standardisera våra integrationer, dels att kunna erbjuda våra kunder fler integrationslösningar, mot bl.a. Infotool och Konstrukt.

 • För våra kunder som har integrationslösningar till rapporter är det nu enklare som administratör att få översikt över vilka rapporter som innehåller externa tabeller. Översikten återfinns i administrationen för källsystem och externa koder.

 

Justeringsrelease 6.8.4 (2017-12-21)
Denna justeringsrelease innehåller förbättringar och buggfixar.

 • Stabilare påminnelsemail
  Vi har gjort påminnelsehanteringen mer stabil och anpassat den för att kunna hantera större mängder data. Utvecklingen löser bl.a. problem för de kunder som tidigare har upplevt att påminnelsemail inte går ut till användare som förväntat.

 • Nya rapporteringsfönstret (beta) är "sticky"
  Utifrån intervjuunderlaget har vi börjat med en av de främsta förbättringspunkterna avseende rapporteringsfönstret som släpptes som en beta i somras. Förbättringarna innebär att fönstret där användare skriver sin kommentar numera ligger fast när användare scrollar nedåt för att kunna ta del av informationen till höger i rapporteringsfönstret.

 • Massuppdatering av mått
  Vi har förenklat och förtydligat denna funktion som används för att uppdatera flera mått samtidigt. Funktionen kan användas av globala administratörer för att uppdatera en eller flera inställningar för mått som skapats upp i organisationen.

 • Tillgänglighetsanpassning av jämförelsetjänsten
  Vi har genomfört en rad förbättringar av jämförelsetjänsten gällande tillgänglighetsanpassning utifrån två av varandra oberoende granskningar, genomförda av Funka Nu och Net Relations utifrån WCAG. I samband med dessa förbättringar tar vi därför bort den tidigare specialversionen som nåddes via länken Tillgänglig version”. Vill du läsa mer om tillgänglighetsanpassning? Klicka här!


Urval av buggfixar

 • Förbättrad prestanda vid användning av inline edit för aktivitetsbudgetering med summeringar
 • Förbättrad layout vid långa URL:er i rapporteringsgränssnittet
 • Förbättringar vid formatering av tabeller i rapporter när Internet Explorer (IE) används

Dela sidan