Uppdateringar i resursplanering för grundskola

2016-11-17

Vi gör kontinuerliga uppdateringar av verktygen i Stratsys plattform och under hösten har det hänt en hel del i Resursplanering för skola. I denna produktnyhet listar vi de nya funktionaliteterna i verktyget och vad de innebär för dig som användare.

Import av Personal
All information om personalen på skolan kan nu importeras via en kommaseparerad fil. Det går även att uppdatera personal med till exempel ändrade efternamn och löner. Importen kräver att personnummer anges. För format och tillvägagångssätt, se manualen för Stratsys Rektor.

 

Import av Behörigheter
Personalens ämnesbehörigheter kan nu importeras via en .xml-fil som går att beställa från Skolverket. För att importen skall fungera krävs att personnummer är angiven för personalen. Med fördel samlar man hela kommunens pedagogiska personal i en enda fil (dvs all pedagogisk personal som kan tänkas ha en legitimation). För format och tillvägagångssätt, se manualen för Stratsys Rektor.

 

Personnummer
Det går nu att ange personnummer för en personal för att stödja importer.

Uppdaterade ämnesnamn
För nyskapade planer får några ämnen modifierade namn jämfört med innan för att stödja importen av behörigheter. Det gäller till exempel moderna språk och slöjd. Befintliga planer påverkas inte.

Export av Bemanningsplanen
Bemanningsplanen kan nu exporteras till Excel-format. Du exporterar Vår och Höst var för sig och varje ämnesblock blir en rad i Excel som innehåller ämnesförkortning, lärarsignatur eller namn, klass och antal minuter. Du hittar exportmenyn under kugghjulet på Bemanningsplansidan. Exporten kan användas som initial data för schemaprogram.

Utökad information i Bemanningsplanen
Bemanningsplanen har fått utökat stöd för så kallade ’tooltips’. Du kan nu se hur mycket tid per ämne som återstår att bemanna för respektive klass när du pekar på de färgade staplarna som representerar kvarvarande tid.

Signatur
Det går nu att ange en signatur (lärarförkortning) för en personal. Ifall en signatur är angiven används denna i exporten av Bemanningsplanen. Signaturen anges i ”personal”.

Bemanningsplanens tider bevaras
Tiderna i ämnesblocken i Bemanningsplanen nollställdes förut när Timplanen genererades om. Nu finns alla gamla tider kvar, så endast justerade tider i Timplanen behöver uppdateras i Bemanningsplanen.

Ta bort en Klass
Tidigare gick det inte att ta bort en klass som ingick i Tim- eller Bemanningsplanen. Nu kan man alltid ta bort en klass och relaterad information försvinner då också.

 

Webinar för att lära dig mer!
Vi ger två webinar under december och januari där du kan lära dig mer om hur du använder verktyget.

Anmäl dig till webinaren

Dela sidan