Uppdateringar i produkten Resursplanering för grundskola

2017-02-27

Då har vi återigen gjort uppdateringar i produkten Resursplanering för grundskola. Vilka uppdateringarna är hittar du nedan.

Ny navigering

·         Resursplanering har utökats med en utökad navigering för att lättare kunna hoppa mellan olika vyer. Så här ser den nya menyn ut:

 

Timplanen

·         Dialogen för editering har fått en bättre titel: ”Ämne: Klass/Grupp” istället för ”Fyll i info”.

·         Tooltip i timplanen visar nu kommentaren istället för namnet på klassen/gruppen

·         Nu finns det en markering i timplanen som visar var det finns en kommentar (rött hörn):

 

Ämnen / grundtid för ämnen per årskurs

Sättet att hantera grundtiden per årskurs för ämnen är omgjort. Tidigare hanterades detta separat per ämne inne i ämnesredigeringen.

Denna hantering har nu ersatts av en vy som liknar timplanen. Här får man överblick över grundtiden för alla ämnen som ingår i timplanen i en och samma vy.

Informationen som hanteras är densamma som tidigare och man måste fortfarande generera sin timplan som baseras på denna grundtid efter editering.

Ingången till den nya administrationen finns i vyn ”Ämnen/Uppdrag”:

 

Länken leder till den nya vyn ”Grundtid för ämne per årskurs”:

 

 

Precis som innan anger man antal minuter, extra minuter, kommentar, klass eller grupp för varje ämne/årskurs:

För mer information, se manualen för Resursplanering.

 

Driftsbudget

Driftsbudgetsidan är omgjord på följande sätt:

1.       Kolumnerna har fått nya rubriker som bättre stämmer med verksamhetens namn: Område heter nu Verksamhet, Konto heter nu Anläggning och Belopp heter nu Budget. De gamla beteckningarna ”i fjol” har bytts mot motsvarande år.

2.       Det går nu att se hur mycket som återstår av budgeten per utgiftskonto på raden ”Kvar att budgetera”.

3.       Summan visar hela tiden den totala budgeten per utgiftskonto.

4.       Det går nu att tömma icke-obligatoriska fält i driftsbudgeten

5.       Det går nu att ta bort en separat rad i budgeten genom ”kugghjulsmenyn”.

6.       Raden för ”Lägg till” har flyttat längst ned.

Dela sidan