Projekthantering i Stratsys

19/1 kl 10.00-10.45 samt 11/5 kl. 10.00-10.45

Få koll på projekten i din organisation med Stratsys! Sen några år tillbaka har behovet av stöd för övergripande planering och uppföljning av projektportföljen ökat bland våra kunder. Detta har resulterat i att vi på Stratsys har tagit fram en uppsättning som kan hjälpa er med detta. Vanliga användningsområden för projekt i Stratsys är löpande statusrapportering per projekt, enklare resursplanering och framförallt att få en samlad bild över organisationens pågående, kommande och avslutade projekt. Verktyget ger ledningen och projektsamordnare kontroll över hur projekten fortlöper samtidigt som projektledaren får stöttning i sitt planerings- och uppföljningsarbete.

Under webinaret kommer vi ta upp hur övergripande projektplanering och uppföljning kan se ut i Stratsys. Vi tittar bland annat på hur man statusrapporterar på projekt, planerar tid per projektdeltagare samt olika möjligheter till överblickande vyer över projektportföljen.

Webinaret sker online och du deltar via din egen dator. Givetvis har du möjlighet att ställa frågor under tiden.

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.