Checklistor vid kvalitetsrevisioner

26/1 kl 10.00-10.45

För att säkerställa att man lever upp till lovad kvalitet genomför många organisationer olika typer av egenkontroller i form av checklistor. Detta kan till exempel vara olika typer av kvalitetsrevisioner, så som internkontroll. Många gör detta med hjälp av penna och papper för att sedan göra manuella tidskrävande sammanställningar. 
Under detta webinar kommer vi att visa hur man istället kan förenkla arbetet med hjälp av Stratsys. Dessutom demonstrerar vi hur åtgärder enkelt kan kopplas till eventuella avvikelser och hur allt detta kan exporteras till olika typer av rapporter.  

Webinaret sker online och du deltar via din egen dator. Givetvis har du möjlighet att ställa frågor under tiden.

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.