Verksamhetsplanering och uppföljning med integrerat riskarbete

24/1 kl 14.00-14.45

Webinaret ger dig inblick i hur organisationer i praktiken har effektiviserat sin verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys som verktyg och hur de lyckas integrera riskarbetet på ett mycket effektivt sätt.

Vare sig organisationen har ett mer eller mindre omfattande riskarbete så är det enkelt att i Stratsys få ett helhetsgrepp kring dessa processer och inte låta något hamna vid sidan av. Det kan röra sig om risker knutna till exempelvis verksamhetsplanen, målstyrning, projekt eller systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån riskbilden kan man sedan skapa aktivitetsbaserade handlingsplaner som följs upp direkt i verktyget.

Välkommen på ett webinar om digital verksamhetsplanering och uppföljning och hur du på ett mycket effektivt sätt kan arbeta med organisationens riskarbete.

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.