Stratsys strategi med Best of Breed

6/3 kl 10.00-10.45

Utveckling inom området beslutsstöd och verksamhetsstyrning innebär idag en digitaliseringsfråga för stora delar av privat och offentlig sektor. För många är det en svår uppgift att på bästa sätt utvärdera IT-lösningar på marknaden och frågan om digitaliseringsstrategier blir allt viktigare.

Stratsys tillsammans med stora delar av marknaden förespråkar och agerar utifrån ”best of breed”-strategin – alltså bästa möjliga lösning/leverantör inom det specifika området och utifrån kundens målbild. Under detta webinar kommer Stratsys prata lite om våra olika integrationsmöjligheter och hur vi tänker kring framtiden.

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.