Ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9

15/3 kl. 10.00-10.45

Inspireras av hur en av våra kommunkunder arbetar med ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Modellen är utformad för att möta förordningens krav. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator. 

Planera – Plan it 
- Kartlägg processer och koppla aktuell rutin/riktlinje 
- Prioritera och delegera 

Genomför – Do it 
- Genomför riskanalyser 
- Genomför egenkontroller och åtgärder 
- Översikt över verksamhetens avvikelser 
- Löpande avrapportering 
- Påminnelser via startsida och mail 

Följ upp och analysera – Review it 
- Följ historik och kommentarer från underliggande enheter 
- Analysera verksamheten 
- Ta ut färdiga patientsäkerhets/kvalitetsberättelser 

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.