Jämför och följ upp resultaten i KKiK med Stratsys

22/2 kl 11.00-11.30

Hur ser vi till att alla de resultat som finns i KKiK används på bästa sätt? Mätetal som idag rapporteras in men inte följs upp kan på ett enkelt sätt följas och visas upp i organisationen. Webinaret visar exempel på hur ni bäst använder era KKiK-mått och sammanställer dem i en färdig rapport. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator. 

Planera – Plan it 
- Skapa en röd tråd mellan organisationens mål och KKiK-mått 
- Jämför er med andra kommuner 

Genomför – Do it 
- Följ status på måtten 

Följ upp och analysera – Review it 
- Ta ut färdiga uppföljningsrapporter

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.