Internkontroll

29/3 kl. 10.00-10.45

Hur säkerställer vi att hela organisationen arbetar systematiskt med internkontroll? Hur arbetar man enklast med riskbedömningar och kontrollmoment? Se vårt webinar där vi visar exempel på hur våra kunder arbetar. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator. 

Planera – Plan it 
- Skapa en struktur för årets arbete på alla nivåer i organisationen 
- Genomför riskanalyser 
- Planera kontrollmoment 
- Prioritera och delegera 

Genomför – Do it 
- Personlig startsida med ansvar 
- Status över nuläget 
- Löpande avrapportering 
- Påminnelser via startsida och mail 

Följ upp och analysera – Review it 
- Följ historik och kommentarer från underliggande enheter 
- Följ upp egenkontroller och åtgärder 
- Ta ut färdiga uppföljningsrapporter

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.