Årsredovisning i Stratsys

3/4 kl 10.00-10.30

Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag inför årsredovisningen?  Är ni flera personer i organisationen som både skriver och granskar samma rapport och är det en utmaning att hantera underlag som varierar kraftigt när det gäller innehåll och utformning? 

Att skapa rapporter i Stratsys effektiviserar arbetet med rapporteringen och anses av många av våra kunder som en stor effektiviseringsvinst. 

I dagsläget arbetar flertalet av Stratsys myndighetskunder med årsredovisningen i Stratsys. 

Under detta webinar visar vi hur arbetet med årsredovisningen kan förenklas med Stratsys verktyg. Vi kommer att fokusera på funktionaliteten i verktyget, gå igenom hur flera personer tillsammans kan arbeta i rapporten samt hur man kopplar samman årsredovisningen med verksamhetsplanen i Stratsys. 

Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att under webinaret ställa frågor till presentatören.

Anmäl dig till webinaret

   

Det kan ta några sekunder från att du tryckt på anmäl knappen tills bekräftelsen visas.