• 1
  Jun

  Verksamhetsplanering för kommunala energi- och miljöbolag

  1/6 kl 09.00-09.45 Detta webinar riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsplanering eller systematiskt kvalitetsarbete i ett kommunalt bolag inom energi, miljö och/eller vatten.  Under...
 • 8
  Jun

  Systematiskt arbetsmiljöarbete

  8/6 kl 15.00-15.45 Har ni svårt att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av verksamheten? Kämpar ni med att sammanställa och redovisa det arbetsmiljöarbete som görs i...