• 6
  Mar

  Stratsys strategi med Best of Breed

  6/3 kl 10.00-10.45 Utveckling inom området beslutsstöd och verksamhetsstyrning innebär idag en digitaliseringsfråga för stora delar av privat och offentlig sektor. För många är det en svår uppgift...
 • 8
  Mar

  Förenkla hanteringen av riktade Statsbidrag

  8/3 kl. 10.00-10.30 Att ansöka om ett riktat statsbidrag kräver resurser och inte minst en bra struktur. Vilka ska vi ansöka om, när ska de ansökas och vem är ansvarig? Webinaret visar upp hur våra...
 • 15
  Mar

  Ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 med Nacka kommun

  15/3 kl. 10.00-11.00 Inspireras av hur Nacka kommun arbetar med ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Modellen är utformad för att möta kommunens efterfrågan och förordningens krav....
 • 20
  Mar

  Nyttan med att samla sina nyckeltal i Stratsys genom integration

  20/3 kl. 10.00-10.45 Lägger ni mycket tid på att manuellt lägga in era nyckeltal i Stratsys? Detta kan enkelt avhjälpas genom att integrera Stratsys mot era verksamhetssystem . Det kommer utöver at...
 • 22
  Mar

  Egenkontroller och checklistor

  22/3 kl. 10.00-10.30 För att säkerställa att man lever upp till lovad kvalitet genomför många organisationer olika typer av egenkontroller i form av checklistor. Detta kan till exempel vara för...
 • 22
  Mar

  Ny paketering: Färdig modell för verksamhetsplanering och internkontroll

  22/3 kl. 14.00-14.45 Vi har skapat en paketering av Stratsys plattform som lämpar sig till mindre organisationer alternativt de organisationer som inte vill eller kan lägga mycket energi på att...
 • 27
  Mar

  Systematiskt kvalitetsarbete med Bostads AB Mimer

  27/3 kl. 10.00-11.00 Under detta webinar får du ta del av hur Bostads AB Mimer arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete för att nå sin målsättning att bli Sveriges bästa bostadsbolag 2020. ...
 • 29
  Mar

  Internkontroll

  29/3 kl. 10.00-10.45 Hur säkerställer vi att hela organisationen arbetar systematiskt med internkontroll? Hur arbetar man enklast med riskbedömningar och kontrollmoment? Se vårt webinar där vi visa...
 • 3
  Apr

  Årsredovisning i Stratsys

  3/4 kl 10.00-10.30 Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag inför årsredovisningen?  Är ni flera personer i organisationen som både skriver och granskar samma rapport och är d...
 • 5
  Apr

  Kvalitetsutveckling av vårdprocesser

  5/4 kl. 10.00-10.45 Processerna genom vården, från att patienten söker kontakt, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård behöver ständigt genomlysas, utvecklas och förbättra...
 • 10
  Apr

  Informationssäkerhet och GDPR i Stratsys

  10/4 kl. 10.00-10.45 Har ni koll på ert informationssäkerhet och de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning – GDPR? Ordning och reda, struktur och kontinuitet är nyckelord för den som vill...
 • 11
  Apr

  Verksamhetsplanering och uppföljning med integrerat riskarbete

  11/4 kl 14.00-14.45 Webinaret ger dig inblick i hur organisationer i praktiken har effektiviserat sin verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys som verktyg och hur de lyckas integrera...
 • 11
  Apr

  Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

  11/4 kl. 10.00-10.45 Hur gör andra organisationer för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som hela tiden utvecklas och förbättras? Hur följer man sedan denna utveckling över tid? Och hur...
 • 16
  Apr

  Checklistor vid kvalitetsrevisioner

  16/4 kl. 14.00-14.45 För att säkerställa att man lever upp till lovad kvalitet genomför många organisationer olika typer av egenkontroller i form av checklistor. Detta kan till exempel vara olika...
 • 17
  Apr

  Verksamhetsplanering

  17/4 kl. 10.00-10.45 Hur skapas en gemensam struktur för arbetet med verksamhetsplanen? Hur frigör man tid från administration som istället kan läggas på analys? Se exempel på hur våra kunder arbet...
 • 2
  Maj

  Verksamhetsplanering för regioner och landsting

  2/5 kl. 10.00-10.45 Arbetar ni med er planering och uppföljning i Word, Excel och mail? Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag för uppföljningen?  För att lyckas med...
 • 3
  Maj

  Verksamhetsplanering för vård- och omsorgsbolag

  3/5 kl. 10.00-10.30 Arbetar ni med er planering och uppföljning i Word, Excel och mail? Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag för uppföljningen?  För att lyckas med...
 • 3
  Maj

  Resursplanering i ny förpackning

  3/5 kl 08.30-09.30 Stratsys Resursplanering kommer under våren 2018 genomgå ett större ansiktslyft. Verktyget kommer efter lyftet bli mer konsekvent, bli enklare att arbeta i och vara förberett inf...
 • 8
  Maj

  Projekthantering i Stratsys

  8/5 kl 10.00-10.45 Få koll på projekten i din organisation med Stratsys! Sen några år tillbaka har behovet av stöd för övergripande planering och uppföljning av projektportföljen ökat bland våra...
 • 16
  Maj

  Systematiskt arbetsmiljöarbete

  16/5 kl. 10.00-10.45 Hur säkerställer vi att organisationen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Hur gör andra organisationer? Under webinaret visar vi exempel på hur våra kunder arbetar....

[Missing text /stratsys/gotopage for sv]: 1, 2