• 15
  Sep

  Utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete

  15/9 kl 10.00-11.00 Kämpar ni med att balansera de kommunala och nationella målen? Har ni svårt att följa upp kvalitetsarbetet över tid?  Stratsys hjälper skolor, universitet och högskolor att...
 • 20
  Sep

  Möjliggör jämförelse av service och nyckeltal!

  20/9 kl 10.00-11.00 Arbetar ni med möjligheten att jämföra service och relevanta nyckeltal i kommunen? Vill ni utöka medborgardialogen och erbjuda möjligheten att jämföra de välfärdstjänster som...
 • 29
  Sep

  Resursplanering för grundskola - genomgång av ny funktionalitet

  29 sep kl 11.00-11.30 Vi går igenom de nya funktionerna i Resursplanering och du ges möjlighet att ställa dina frågor. Webinaret vänder sig till dig som redan använder Stratsys produkt Resursplaner...
 • 4
  Okt

  Aktivitetsbudgetering för myndigheter

  4/10 kl 10.00-10.45 Koppla samman verksamhetsplaneringen med resursplaneringen! Genom Stratsys funktion för aktivitetsbudgetering kan din organisations verksamhetsplan ges ett ekonomiskt perspektiv...
 • 6
  Okt

  Underlätta hanteringen av statsbidrag - för kommuner och landsting

  6/10 kl 10.00-10.45 Att ansöka om riktade statsbidrag upplevs av många kommuner och landsting som något tidskrävande och svårt, känner du igen dig? Finns det utmaningar i er organisation kring att...
 • 9
  Okt

  Optimera resursplaneringen i grundskolan!

  9 oktober kl 13.30-14.15 Med Stratsys resursplaneringsverktyg för grundskolan förenklas och effektiviseras arbetet med planering och bemanning av skolan. Verktyget stödjer rektorer att optimera och...
 • 10
  Okt

  Projekt- och portföljstyrning i Stratsys

  10/10 kl 10.00-10.45 Få koll på projekten i din organisation med Stratsys!  Sen några år tillbaka har behovet av stöd för övergripande planering och uppföljning av projektportföljen ökat bland våra...
 • 10
  Okt

  Effektivisera kommunens verksamhetsplanering!

  10/10 kl 10.00-10.45 - ges även 13/10 kl 10 Arbetar ni med er planering och uppföljning i Word, Excel och mejl? Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag för uppföljningen? Med...
 • 12
  Okt

  Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för kommuner och landsting

  12/10 kl 10.00-11.00 Arbetar du med ert kvalitetsledningssystem? Är informationen spridd på flera ställen i olika versioner och är det otydligt vem som är ansvarig för vad?   Stratsys IT-stöd för...
 • 13
  Okt

  Effektivisera kommunens verksamhetsplanering!

  13/10 kl 10.00-10.45 Arbetar ni med er planering och uppföljning i Word, Excel och mejl? Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag för uppföljningen? Med en röd tråd från visio...
 • 20
  Okt

  Skapa en gemensam struktur för kommunens internkontroll!

  20/10 kl 10.00-11.00 Har ni utmaningar med att levandegöra ert internkontrollarbete? Har ni en tydlig struktur och gemensam process för hur det ska gå till? Intern styrning och kontroll är en...
 • 2
  Nov

  Verksamhetsplanering för kommunala bostadsbolag

  2/11 kl 10.00-10.45 Detta webinar riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsplanering eller systematiskt kvalitetsarbete i ett kommunalt bostadsbolag. Med en gemensam och tydlig metod för hur...
 • 17
  Nov

  Verksamhetsplanering och integrerat riskarbete - myndigheter

  17/11 kl 10.00-10.45 Webinaret ger dig inblick i hur andra myndigheter i praktiken har effektiviserat sin verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys som verktyg och hur de lyckas integrera...
 • 20
  Nov

  Optimera resursplaneringen för grundskolan - fördjupning

  20 nov kl 09.00-10.00 I det här webinaret går vi mer in på djupet kring verksamhetsnyttan med Resursplanering för grundskola, resursplaneringsverktyget som förenklar och effektiviserar arbetet med...
 • 24
  Nov

  Verksamhetsplanering och integrerat budgetarbete - myndigheter

  24/11 kl 10.00-10.45 Webinaret ger dig inblick i hur andra myndigheter i praktiken har effektiviserat sin verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys som verktyg och hur de lyckats få till ...
 • 24
  Nov

  Systematiskt arbetsmiljöarbete

  24/11 kl 10.00-10.45 Har ni svårt att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av verksamheten? Kämpar ni med att sammanställa och redovisa det arbetsmiljöarbete som görs i...
 • 28
  Nov

  Checklistor och egenkontroll i Stratsys

  28/11 kl 10.00-10.00 För att säkerställa att man lever upp till lovad kvalitet genomför många organisationer olika typer av egenkontroller i form av checklistor. Detta kan till exempel vara för...
 • 8
  Dec

  Verksamhetsplanering för kommunala energi- och miljöbolag

  8/12 kl 10.00-10.45 Detta webinar riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsplanering eller systematiskt kvalitetsarbete i ett kommunalt bolag inom energi, miljö och/eller vatten.  Med en...