Nordiska skolledarkongressen

Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling och inspiration inom skolsektorn. Kongressen går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg den 13-14 mars.

Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Kongressprogrammet erbjuder fortbildning av hög kvalitet med ledarskapsfrågor i fokus. Nya rön och trender presenteras av forskare, politiker och andra ledare inom och utom skolans värld.

Stratsys kommer att finnas på plats för att visa praktiska exempel på hur smarta verktyg specifikt framtagna för utbildningssektorn kan underlätta skolans resursplanering, systematiska kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete och hantering av statsbidrag.