GDPR – ett frukostseminarium

Välkommen på ett frukostseminarium där vi dyker ned i skärningspunkten mellan informationssäkerhetsarbetet och digitalisering och utforskar vilka möjligheter detta innebär för företag och organisationer.

Vi går igenom hur du kan strukturera och digitalisera ert infomationssäkerhetsarbet enligt GDPR med hjälp av Stratsys webbaserade verktyg och DirSys metodik.

Du kommer att få reda på:

✔ Hur du fördelar roller och ansvar och skapar förutsättningarför informationssäkerhetsarbetet

Får struktur och kontinuitet i arbetet

✔ Hanterar hela processen med att informationsklassificeraoch analysera risker knutna till dina informationstillgångar

✔ Synliggör insatserna som görs kontinuerligt kopplat till att sänka eller eliminera riskvärden

✔ Hur du följer upp ert informationssäkerhetsarbete på ett strukturerat och systematiskt sätt

✔ Hur du upprättar och underhåller er registerförteckning i det efterlevnadsarbete som bedrivs

Datum: Onsdag den 17 januari
Tid: 08.30-09.30 (Frukost serveras från 08.00)
Plats: Helio, Sveavägen 9 (Hötorget), Stockholm

Anmäl dig här!