en mer kostnads- och resurseffektiv avtalshantering

Nu är det tydligt vem som är ansvarig och hur tidsplanerna ser ut.

Värmdö kommun

Äldreenheten vid Värmdö kommun saknade en samlad bild av sina avtal vilket ledde till oönskade konsekvenser. Med Stratsys har de nu bättre koll och bättre uppföljning.

Äldreenheten vid Värmdö kommun hade ingen samlad överblick av de avtal som avdelningen hade till uppgift att hantera. De hade inte heller en strukturerad förvaring av dokumenten vilket ibland ledde till oönskade konsekvenser. Bland annat hände det att vissa avtal inte följdes upp och vid ett par tillfällen hade avtalen rent av gått ut, vilket gav förlängningar som inte var önskvärda.

Med Stratsys Avtalshantering har Värmdö numer en överblick över sina avtal. Allt hanteras på ett och samma ställe och det är tydligt vem som är ansvarig och hur tidsplanerna ser ut. En annan fördel de upplever är att både beställare och interna utförare enkelt kommer åt de avtal och överenskommelser som finns.

”Det har gett oss en mer kostnads- och resurseffektiv avtalshantering”, berättar Carina Widmark, Chef för äldreenheten.

Vill du veta mer?