Stratsys företag

Driv företaget framåt och nå era mål snabbare genom att planera, genomföra och följa upp i Stratsys plattform.

Stratsys plattform för företag

Alla företag vinner på att drivas effektivt. Att utnyttja resurser på bästa sätt för att nå målen snabbare. Ta hjälp av Stratsys för att lyfta till nästa nivå. Med våra kraftfulla verktyg kan ni genomföra de beslut ni fattar och driva utvecklingen framåt på rätt sätt. Tillväxt och lönsamhet? Med Stratsys får ni bättre förutsättningar att växa.

Internkontroll

Skapa struktur och arbeta effektivt med era risk- och kontrollmiljöer med hjälp av en internkontrollplan.

Läs mer >

Affärsplan

Nå era mål snabbare med en tydligt strukturerad och resurseffektiv verksamhetsplanering.

Läs mer >

Hållbarhet

Effektivt hantering av  hållbarhetsarbetet med en röd tråd mellan planering, genomförande och analys.

Läs mer >

Informationssäkerhet

Ordning och reda, struktur och kontinuitet är nyckelord för den som vill lyckas med informationssäkerhet.

Läs mer >

Aleris

Pia Malm på Aleris kan dela in livet i "före och efter Stratsys" där livet efter Stratsys har betytt tydlig målstyrning, uppföljning och ordning och reda.

Läs mer >

Tele2

Andreas Peev, kundansvarig på Tele2 med ansvar för Göteborg Stad, har använt verktyget för sitt arbete med goda resultat. 

Läs mer >

Bostads AB Mimer

Bostads AB Mimer har som målsättning att vara Sveriges bästa bostadsföretag år 2020 och införde därför Stratsys för att underlätta verksamhetsstyrningen.  

Läs mer >

Andreas Brandin

andreas.brandin@stratsys.se

M: +46 (0)70 343 10 14

Kontakta oss

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.