Stratsys företag

Driv företaget framåt och nå era mål snabbare genom att planera, genomföra och följa upp i Stratsys plattform.

Stratsys plattform för företag

Alla företag vinner på att drivas effektivt. Att utnyttja resurser på bästa sätt för att nå målen snabbare. Ta hjälp av Stratsys för att lyfta till nästa nivå. Med våra kraftfulla verktyg kan ni genomföra de beslut ni fattar och driva utvecklingen framåt på rätt sätt. Tillväxt och lönsamhet? Med Stratsys får ni bättre förutsättningar att växa.

Plan it, do it, review it

Stratsys lösning gör det enkelt att planera, genomföra och följa upp. Det är ordning och reda och alla på företaget har sin personliga att göra-lista där aktiviteterna har en röd tråd till den strategiska planen, mötet eller projektet där de skapats.

Transparens och kommunikation genom organisationen

Stratsys visualiserar målnedbrytningen och tillgängliggör informationen på alla nivåer i företaget. Medvetenhet och förståelse skapar fokus och engagemang till att jobba mot de gemensamma målen. Enhetlig styrning och rapportering skapar transparens och driver ständiga förbättringar.

Alla vet vad de ska göra och när

Lika enkelt som det är att visualisera mål och strategier är det också att följa upp måluppfyllnaden i olika delar av företaget. Med en personliga att göra-lista vet alla vad som ska göras, och när. Allt på ett och samma ställe i Stratsys plattform.

Resultatuppföljning i realtid med minimal arbetsinsats

Tydlig visualisering möjliggör fokusering på avvikelser och förbättring. Transparent och relevant information från ansvariga medför ansvarstagande och ger kvalitetssäkrat beslutsunderlag.

Välkommen till Stratsys, en värld där styrning och uppföljning är enkelt, tydligt och stimulerande.

Webinar: Målstyrning och uppföljning för företag

Se vårt webinar om målstyrning och uppföljning för företag. Ange din e-postadress för att ta del av webinaret:

Krister Gavelius

Stockholm och östra Sverige

krister.gavelius@stratsys.se

T: +46 70 6214781

Fredrik Robbert

Stockholm och norra Sverige

fredrik.robbert@stratsys.se

M: +46 (0)70 799 39 26

Nils-Gustav Persson

Södra Sverige

nils-gustav.persson@stratsys.se

M: +46 70 429 34 11

Andreas Brandin

Västra Sverige

andreas.brandin@stratsys.se

M: +46 (0)70 343 10 14

Kontakta oss

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.