STRATSYS

Övergripande planering

Strategisk Planering

Skapa en tydlig och inspirerande målsättning för hela organisationen

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering

Bryt ned mål och visioner och levandegör dem med en tydlig visuell tråd

Operativt arbete

Genomförande

Stöd medarbetaren i det dagliga arbetet med direktlänkar till aktuella aktiviteter, att göra lista och påminnelser

Rapportering

Rapportering

Få ut kompletta rapporter med en enkel knapptryckning och effektivisera uppföljningsprocessen

Analys

Analys

Få en god överblick över organisationens målarbete i realtid med olika diagram, ikoner och färger

 • Datainspektionen

  ”Tack vare Stratsys så är uppgifterna till årsredovisningen sammanställda flera veckor tidigare än planerat ”

  Citat av

 • Svenska Kraftnät

  ”Det har blivit enklare att visualisera våra mål och skapa medvetenhet kring dem genom hela organisationen. ”

  Citat av

 • Region Halland

  ”Cheferna kan idag enklare och snabbare få en samlad bild av hur det går för verksamheten. ”

  Citat av

Jämförelsetjänst

Jämförelsetjänst

Låt besökare göra jämförelser direkt på er hemsida!

Stratsys för SOSFS

Stratsys för SOSFS

Läs om hur våra kunder använder Stratsys för sin systematiska kvalitetsarbete.