Målstyring

Opprett, iverksett og følg opp strategier gjennom Målstyring i Stratsys plattform.

Målstyring i Stratsys plattform

Med Målstyring kan dere visualisere organisasjonens strategi ved å knytte den til ulike måltall og bringe den nærmere det daglige arbeidet. Målstyring kan med fordel brukes for å forankre strategien i organisasjonen, og for å følge opp effekten av strategien.

I Stratsys sitt standardprodukt for Målstyring kan dere opprette et strategisk kart som brytes ned i organisasjonen. Dere kan gjennomføre aktiviteter knyttet til strategier og mål, og til enhver tid analysere resultatene i ulike deler av organisasjonen.

Plan it – Planlegg det strategiske kartet

Sett inn strategiene, fordel og tilpass dem deretter til ulike deler av organisasjonen. Legg til måltall for å følge effekten av strategien over tid.

Do it – Gjennomfør aktiviteter

For å påvirke gjennomføringen av strategien utformes aktiviteter knyttet til strategiene. Aktivitetene havner automatisk i en personlig  oppgaveliste hos den som er ansvarlig.

Review it – Analyser resultatet

Strategien visualiseres i et strategikart, noe som bidrar til god oversikt og forståelse for strategien. Strategikartet viser strategier kategorisert etter perspektiv, og tydelige farger indikerer fremgang mot målene for de måltallene som er knyttet til strategiene.