Tillsammans med våra partners levererar vi lösningar i världsklass

Stratsys plattform är utformad för att partners enkelt och snabbt ska kunna integrera med Stratsys.

Stratsys har ett brett nätverk av utvalda partners, såsom återförsäljare, produktbolag, integratörer och managementkonsulter.

Stratsys plattform är utformad för att det ska vara enkelt för partner att ta fram paketerade lösningar med sömlösa integrationer. På det sättet skapas möjligheter som gynnar alla parter – våra kunder, partner och Stratsys. 

Vårt erbjudande till partners

- En marknadsledande produkt
- Tillgång till Stratsys integrationsplattform 
- Utbildning i Stratsys plattform
- Tillgång till teknisk support
- Medverkan på Stratsys årliga användarkonferens
- Paketerat marknadsföringsmaterial
- Kundberättelser
- Gemensamma marknadsevent
- Stöd vid försäljning
- Leadgenerering
- Tillgång till försäljningsmaterial

 

Är ni intresserade av att höra mer om vårt partnerupplägg, hör av er till:

David Wahlbeck

Partneransvarig

david.wahlbeck@stratsys.se

M: +46 (0)73 664 13 58

Återförsäljare

Stratsys produkter och tjänster finns med på Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014” och ”E-Förvaltningsstödjande tjänster”, samt SKL Kommentus ramavtal ”Programvaror och programvaror som molntjänst”. Avtalen innebär att du som arbetar inom offentlig sektor kan avropa våra produkter via våra återförsäljare.

Produktbolag

Tillsammans med produktbolag levererar Stratsys gemensamma lösningar som täcker större del av kundens behov. Vi samarbetar med produktbolag inom beslutsstöd, budget & prognos, ekonomisystem, processkartläggning, omvärldsbevakning, verksamhetssystem med flera. 

Integratörer

Stratsys kan med enkelhet integreras mot alla typer av affärs- och verksamhetssystem. Våra integrationspartners hjälper våra kunder att integrera Stratsys med andra system. 

Läs mer >

Managementkonsulter

Stratsys samarbetar med flera olika partners med expertkunskap inom verksamhetsstyrning och förändringsledning. Stratsys verktyg är flexibelt och kan lätt paketeras för olika styrmodeller, koncept och metoder.

Se våra webinarfilmer och lär dig mer!

Stratsys integration med VISMA budget och prognos

Hör öckerö kommun berättar om hur deras integration mellan Stratsys och VISMA budget och prognos gick till. De delar också med sig av vilka fördelar integrationen har burit med sig.

Se filmen >

Det finns inga genvägar till bra informationssäkerhet

För att lyckas med informationssäkerhetsarbetet krävs att ett antal pusselbitar sätts på plats. Stora som små. Det är nämligen inte tillfälligheter som avgör om en organisation kommer lyckas eller misslyckas med arbetet. 

Se filmen >